0216 592 88 83

info@sogutmasan.com

Etiket arşivi soğuk dolap servisi

SOĞUK ODA SERVİSİ

Soğuk depolama tekniğinde, soğuk muhafaza ve dondurma odalarının kapılarının açıldığı yerde bulunan ve 0 oC ile +5 oC sıcaklık derecesindeki oda, ön soğutma veya hazırlama odası olarak adlandırılır. Yeri ve büyüklüğü, deponun kullanma kolaylığı (istifleme, temizlik işleri vb.) düşünülerek belirlenir. Hazırlama odasının bulunmaması halinde soğuk muhafaza ve dondurma odasının sıcaklık derecesi ile dışarıdaki sıcaklık derecesi arasındaki fark, çok fazla olduğundan, dışarıdan odalara ısı akışı kolaylaşır ve soğutma kapasitesi düşer. Depolanacak madde önce hazırlama odasına alınır bir süre bekletilir ve sonra uygun sıcaklıkta depolanır.

İSTANBUL SOĞUTMA SERVİSİ

Gıdaların bozulmasında en önemli etkenlerden biri bakterilerdir. Bakteriler, hem havada, toprakta, suda hem de yeryüzünde bilinen bütün maddelerde bulunur. Sıcaklık, bakterilerin gıda üzerindeki biyokimyasal ve mikrobiyolojik faaliyetlerin artmasına ve neticesinde, gıdanın hızla bozulmasına neden olmaktadır. Besin maddelerinin bozulmadan uzun bir süre saklanmasının bir yolu da düşük sıcaklıkta saklamaktır. Düşük sıcaklıklarda saklamak ve depolamak deyince ilk akla gelen yöntemler buzlama, soğuk depolama, dondurma ve dondurulmuş depolamadır.