0216 592 88 83

info@sogutmasan.com

Etiket arşivi pvc şerit perde

SOGUK DEPO İSTANBUL

Soğuk depolarda kullanılabilir depolama hacmi

Soğuk depolama odalarının iç alanı ile yüksekliği çarpılırsa, iç hacmi bulunur. İç hacimle, depolama hacmi birbirinden farklı kavramlardır. Depolama işlemini kolaylaştırmak, depolanan maddenin kalitesini korumak ve depolama odasının kısa sürede istenilen düşük sıcaklığa kadar soğumasını sağlamak için odanın tabanı, yan duvarları ve tavanı ile depolanan maddeler arasında boşluk bırakılır. Bazı durumlarda kullanımı gerekli olan tabandaki tahta ızgaralar, depolanan maddenin, tabanda oluşacak nemden korunmasını sağlar ve depolama sırasında işçilerin kaymasını önler. Izgara kullanımı da faydalı oda hacmini bir ölçüde azaltacaktır.

PVC PERDE

Termostatik genleşme valfinin çalışma prensibini anlatmadan önce bir kez daha aşırı kızdırma ısısını (superheat) tekrar etmek faydalı olacaktır. Bir sıvının kaynama noktasında buhar haline geldikten sonra, buhara eklenen duyular ısı miktarına superheat (kızdırma ısısı) adı verilir. Diğer bir ifadeyle superheat, kaynama noktasındaki buharın sıcaklığındaki basit bir artışı (4oC ile 8oC arasındaki artışı) belirtir.

Mekanik tip soğutma sistemlerinde soğutma işi, sıklıkla soğutucu akışkanın buharlaşma gizli ısısından faydalanılarak kaynama noktasının (sıcaklık ve basıncının) kontrolü ile yapılır. Sistemin soğutma kapasitesi ile evaporatöre kontrol altında giren soğutucu akışkanın birim zamandaki miktarı ile doğru orantılı olarak değişir. Bu orantı, sistem üzerindeki termostatik genleşme valfi adı verilen elemanın ayarlanmasıyla sağlanır. Yapılan ayar aynı zamanda sistemin verimini ilgilendiren, superheat (kızdırma ısısı) miktarıdır.