0216 592 88 83

info@sogutmasan.com

Etiket arşivi pvc kapı

PVC ŞERİT PERDE

Depolanacak maddenin miktarına göre soğuk depolarda yapılacak oda sayısı ve oda alanları belirlenir. Genellikle küçük kapasiteli soğutma sistemleri hariç, depolanacak maddeler aynı cins olsalar bile birden fazla odada saklanmalıdırlar. Böylece depolanacak maddeler soğuk depolara daha kolay yerleştirilirler ve depolardan boşaltılmaları daha kolay olur. Ancak, boş yere oda işgal edilmesi bakımından maddeler bütün odalara oda hacmine göre ayarlı bir şekilde dağıtılmalı, depolanacak madde miktarı az ise soğuk deponun yeteri kadar odası kullanılmalı, diğerleri çalıştırılmamalıdır. Depolanacak ürünün cinsine ve işleniş biçimine göre soğukta mı muhafaza edileceği, yoksa doldurularak mı  saklanacağı soğuk depo ve soğuk oda tasarımında, hem fiziki yapı hem soğutma kapasitesin hem de yalıtım kalitesi için önemli bir unsurdur. Genellikle soğuk depolama odalarının alanları 22 ile 66 m2 arasındadır. Ancak üretim yerlerinde kurulan büyük kapasiteli soğuk odaların alanları 400 m2 yi bulmaktır.

PVC PERDE

Termostatik genleşme valfinin çalışma prensibini anlatmadan önce bir kez daha aşırı kızdırma ısısını (superheat) tekrar etmek faydalı olacaktır. Bir sıvının kaynama noktasında buhar haline geldikten sonra, buhara eklenen duyular ısı miktarına superheat (kızdırma ısısı) adı verilir. Diğer bir ifadeyle superheat, kaynama noktasındaki buharın sıcaklığındaki basit bir artışı (4oC ile 8oC arasındaki artışı) belirtir.

Mekanik tip soğutma sistemlerinde soğutma işi, sıklıkla soğutucu akışkanın buharlaşma gizli ısısından faydalanılarak kaynama noktasının (sıcaklık ve basıncının) kontrolü ile yapılır. Sistemin soğutma kapasitesi ile evaporatöre kontrol altında giren soğutucu akışkanın birim zamandaki miktarı ile doğru orantılı olarak değişir. Bu orantı, sistem üzerindeki termostatik genleşme valfi adı verilen elemanın ayarlanmasıyla sağlanır. Yapılan ayar aynı zamanda sistemin verimini ilgilendiren, superheat (kızdırma ısısı) miktarıdır.