0216 592 88 83

info@sogutmasan.com

Etiket arşivi çekmeköy çöp odası

CEKMEKÖY ÇÖP ODASI

Depolanacak ürün her ne olursa olsun soğuk depoda buna ait bir çizelge tutulması ve bu çizelgeye ürünle ilgili şu bilgilerin eksiksiz olarak işlenmesi gereklidir:

a.Soğuk depoda hangi ürün, hangi odaya yerleştirilmiş ise bu odaya ait yerleşim planı yapılmalı, depo giriş saati ve tarihi işlenmelidir.

b.Ürün miktarı hem ağırlık hem de hacimsel olarak belirtilmelidir.

c.Günlük sıcaklık ve bağıl nem takibi iki defadan az olmamak kaydıyla yapılmalı ve bunlar çizelgeye işlenmelidir.

ç.Ürünler göz kontrolünden geçirilmelidir. İstenmeyen bir durumla karşılaşılır ise gerekli tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. Ambalajlı istifte ambalajı bozulmuş mallar ayrılmalı ve miktar belirtilerek çizelgeye işlenmelidir.

d.Birkaç ürünü eğer tavsiye edilen ortak saklama koşulları varsa, aynı alanda saklamak mümkündür. Her bir ürün için yer planı, giriş tarihi, saati ve miktarı, ayrı ayrı çizelgeye işlenmelidir.