0216 592 88 83

info@sogutmasan.com

Kategori Görüntüleniyor GÜNGÖREN SOĞUK ODA TAMİRİ

GÜNGÖREN SOĞUK ODA TAMİRİ

Depolanacak ürün her ne olursa olsun soğuk depoda buna ait bir çizelge tutulması ve bu çizelgeye ürünle ilgili şu bilgilerin eksiksiz olarak işlenmesi gereklidir:

a.Soğuk depoda hangi ürün, hangi odaya yerleştirilmiş ise bu odaya ait yerleşim planı yapılmalı, depo giriş saati ve tarihi işlenmelidir.

b.Ürün miktarı hem ağırlık hem de hacimsel olarak belirtilmelidir.

c.Günlük sıcaklık ve bağıl nem takibi iki defadan az olmamak kaydıyla yapılmalı ve bunlar çizelgeye işlenmelidir.

ç.Ürünler göz kontrolünden geçirilmelidir. İstenmeyen bir durumla karşılaşılır ise gerekli tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. Ambalajlı istifte ambalajı bozulmuş mallar ayrılmalı ve miktar belirtilerek çizelgeye işlenmelidir.

d.Birkaç ürünü eğer tavsiye edilen ortak saklama koşulları varsa, aynı alanda saklamak mümkündür. Her bir ürün için yer planı, giriş tarihi, saati ve miktarı, ayrı ayrı çizelgeye işlenmelidir.

GÜNGÖREN SOĞUK ODA TAMİRİ

Gıda maddelerinin soğuk depolarda muhafazası, hem ürün hem de soğuk odanın özelliği bakımından belirlenmiş şartları taşımasını gerekli kılar. Besinlerin soğukta saklanması çoğu kez 4 oC’un altında, ancak donma sıcaklığının üzerinde gerçekleştirilir. Böylece hem besin maddesinin doğrudan oluşabilecek biyolojik etkinliği azaltılır hem de mikroorganizma faaliyeti en aza indirilerek dayanıklılık artırılır. Ancak, burada dayanma süresi yine de kısıtlıdır. Eğer soğuk uygulama ile gıdaların bozulmadan saklanması amaçlanıyor ise şok dondurma ve donmuş depolama şeklinde çok kısa sürede dondurulup – 20 oC veya en yüksek – 18 oC’un altında depolanmalıdır.